"Iglica" na Facebooku

V Zawody Strzeleckie
o "Szablę Józefa Turczynowicza"
z okazji 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Wydarzenie odbyło się w dniu 26 stycznia 2019 roku.