"Iglica" na Facebooku

O strzelnicy

Strzelnica

1 marca 2015 r.

Na poczatku kwietnia 2014 roku Fundacja Rozwoju Strzelectwa w Polsce w osobie jej prezesa p. Jarosława Lewandowskiego udzieliła poparcia inicjatywie grupy miłośników strzelectwa z Bełchatowa. Celem ich prac było powstanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bełchatowa Strzelnicy Pneumatycznej "Sokolik". Dodatkowego wsparcia tej grupie zapaleńców udzielił p. Antoni Kamiński prezes Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz p. Sławomir Dziegieć prezes Okręgowego Klubu Strzelectwa Sportowego "10-ka z Radomska skupiającego duże grono bełchatowskich strzelców. Pomimo, że projekt w głosowaniu jednak się nie zakwalifikował do realizacji, ostatecznie zajął 11 miejsce na 75 zgłoszonych projektów, ówczesne władze miasta podjęły odważną decyzję i zdecydowały się na stworzenie "Sokolika". Ówczesny prezydent miasta p. Marek Chrzanowski osobiście zaangażował się w tę inicjatywę. W wyniku tych zdecydowanych działań powstała mała – bo tylko o sześciu stanowiskach - strzelnica w budynku PGM Bełchatów o regulaminowej długości osi strzeleckiej 10 metrów, przeznaczona do treningu i rozgrywania konkurencji olimpijskich w pistolecie i karabinie pneumatycznym. Pomimo swoich niewielkich wymiarów strzelnica posiada dobre oświetlenie, transportery, kulochwyty oraz niewielkie zaplecze sanitarne.

Uroczyste otwarcie strzelnicy odbyło się 27 października 2014 roku przy udziale ówczesnych władz miasta z prezydentem p. Markiem Chrzanowskim i v-ce prezydentem Januszem Mękarskim na czele. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością liczni zaproszeni goście w tym: prezes ŁZSS p. Antoni Kamiński oraz delegacje z zaprzyjaźnionych klubów strzeleckich: z "10-ki" Radomsko – p. Sławomir Dziegieć i p. Dariusz Stępień, z "Astorii" Szczerców – p. Grzegorz Kozubowicz, z "Sokoła" Zduńska Wola – p. Ludwik Malasiński i p. Wojciech Sznajder. Już 11 listopada odbyły się w "Sokoliku" I Pneumatyczne Zawody Strzeleckie z okazji Dnia Święta Niepodległości. Udział w zawodach niepodległościowych wzięło 61 zawodniczek i zawodników z terenu powiatu bełchatowskiego. Z okazji "Mikołajek" w rodzinnych zawodach strzeleckich wzięło udział 51 zawodniczek i zawodników oraz 7 rodzinnych drużyn startujących w konkurencji rodzinnej "Mama, Tata i Ja". Zorganizowała je powstała 1 września 2014 roku przy Bełchatowskim Klubie Lekkoatletycznym Sekcja Strzelectwa Sportowego "Iglica" Bełchatów. Prezes BKLu p. Artur Morawiec od poczatku merytorycznie wspierał te działania. Kierownikiem sekcji "Iglica" Bełchatów został wybrany p. Marek Sękowski.

Najpoważniejszymi do tej pory zawodami były odbyte 24 stycznia 2015 roku pierwsze zawody strzeleckie pod patronatem Starosty Powiatowego p. Waldemara Wyczachowskiego "O szablę Józefa Turczynowicza" z okazji 152. rocznicy Powstania Styczniowego. Udział w nich wzięło 64 zawodniczek i zawodników. Zawody wygrał, zdobywając w finale jako nagrodę główną okolicznościową szablę z dedykacją ufundowaną przez Starostę Bełchatowskiego zawodnik Astorii Szczerców p. Marek Kałuziak odbierając ją z rąk v-ce Starosty p. Grzegorza Gryczki. Rywalizację rozpoczęła niezwykle ciekawa prelekcja historyka p. Łukasza Politańskiego z miejscowego Muzeum Regionalnego w Bełchatowie o życiu i działalności powstańczej patrona zawodów Józefa Turczynowicza, mieszkańca pobliskiego Dobiecina. Warto nadmienić, że sam prelegent też wziął udział w zawodach jako zawodnik. Józef Turczynowicz, którego doczesne szczątki spoczywaja na cmentarzu parafialnym w Bogdanowie to bardzo zapomniana w okolicach Bełchatowa postać - organizator, działacz, żołnierz walczący z bronią w ręku w powstańczym oddziale, na koniec zesłaniec syberyjski. Dopiero ostatnie lata zwracają mu należne miejsce w panteonie bohaterów Powstania Styczniowego. Zawodom towarzyszyła mała wystawa replik czarnoprochowej broni palnej używanej w Powstaniu. Mamy nadzieję, że będą to cykliczne zawody, które na stałe wpiszą się do kalendarza imprez towarzyszących kolejnym rocznicom Powstania w Naszym powiecie.

Dzięki takim działaniom wokół strzelnicy "Sokolik" zaczyna się skupiać coraz większe grono młodzieży i dorosłych mieszkańców Bełchatowa - pasjonatów strzelectwa. Przed nami są następne strzeleckie wyzwania w postaci zawodów z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet pod patronatem Prezydent Miasta p. Marioli Czechowskiej oraz zawody "Dziesięć strzałów ku chwale Ojczyzny" które to zawody patronatem objął Starosta Powiatowy.

Sama nazwa "Sokolik" jest może nieco przewrotna, gdyż nawiązuje do piłkarskich "Orlików". Chcemy, by młodzież poznawała tu tajniki strzelectwa i dostarczała sobie przedsmaku pierwszych zwycięstw. Właśnie dzięki powstaniu "Sokolika" reaktywowało się pod koniec 2014 roku koło strzeleckie "Rykoszet" przy PEC w Bełchatowie, które zamierza przeprowadzać tam treningi strzeleckie. Odradza się też pierwsze miejskie koło strzeleckie LOK. Liczymy, że z czasem powstanie też dzięki inicjatywie powstania "Sokolika" profesjonalna miejska strzelnica sportowa do strzelań kulowych, w której będzie można trenować konkurencje olimpijskie zarówno w pistolecie jak i w karabinie sportowym, którą miasto od wielu lat ma w swoich planach, a na którą ciągle brakowało środków w budżecie.

Życzymy więc innym miastom w Polsce by ich "Sokoliki" też były zarzewiem rozwoju tej pięknej, choć trudnej dyscypliny, jaką jest strzelectwo sportowe. By skupiały młodzież, która w przyszłości będzie rozsławiać ten sport na międzynarodowej arenie. Wypadałoby więc zakończyć artykuł wezwaniem: twórzmy "Sokoliki". Mamy więc nadzieję, że Fundacja Rozwoju Strzelectwa w Polsce pomoże w tym temacie wszystkim chętnym.