"Iglica" na Facebooku

Zawody Strzeleckie
Dziesięć strzałów ku chwale Ojczyzny
pod patronatem Starosty Powiatowego

Już po raz drugi na strzelnicy "Sokolik" sekcja "Iglica" Bełchatów przeprowadziła powiatowe zawody strzeleckie "10 strzałów ku chwale Ojczyzny". Nawiązują one do tradycji przedwojennych zawodów strzeleckich, odbywają się na podobnych zasadach i w oparciu o zbliżony regulamin, a z racji ograniczeń samej strzelnicy wyłącznie z broni pneumatycznej. Zawody objęte były patronatem Starosty Powiatu Bełchatowskiego p. Waldemara Wyczachowskiego za co z tego miejsca serdecznie dziękujemy. Okazją zaś były imieniny Józefa, które przypadają na 19-go marca, właśnie w ten dzień hucznie obchodzono imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego, rozpoczynano też (od początku lat trzydziestych ubiegłego wieku) powszechne zawody strzeleckie. Miały przygotowywać młodzież do przyszłej służby wojskowej, a rezerwistów mobilizowano do utrzymywania wysokiej kondycji strzeleckiej. W trakcie zawodów zdobywano normy na odznaki strzeleckie. Przypomniał o tym p. Łukasz Politański z GRH 84 Pułku strzelców Poleskich w krótkiej ale bardzo interesującej prelekcji. Ideą przewodnią tych zawodów było strzelanie z broni produkcji polskiej, w naszych zawodach jedna z konkurencji rozgrywana była wyłącznie z pistoletów pneumatycznych Łucznik wz. 1970 żeby dochować zadość tej przedwojennej tradycji. Strzał honorowy w zawodach z karabinu pneumatycznego Łucznik kl.187 (specjalnie wypożyczonego na tę okazję) oddał p. Łukasz Politański zarazem je rozpoczynając. Kilkadziesiąt zawodniczek i zawodników stanęło w szranki z karabinów i pistoletów pneumatycznych i to nie tylko z terenu naszego powiatu, ale także powiatów ościennych. Każdy z dzisiejszych uczestników zawodów otrzymał okolicznościowy dyplom za spełnienie swego obywatelskiego obowiązku.

Zawodom towarzyszyła mała wystawa pistoletów pneumatycznych, które zaprezentowała zaprzyjaźniona sekcja kolekcjonerska klubu 10-ka Radomsko. Wystawę merytoryczną opieką objęli pp. Michał Tomski i Sławomir Mras udzielając wszelkich informacji na ten temat. Dziękujemy panu Staroście za patronat nad zawodami, uczestnikom za przybycie i sportową rywalizację, zaś zwycięzcą osiągniętych wyników i sukcesu w dzisiejszych zawodach.

Komunikat z zawodów: kliknij tutaj